*Somo:- MVAE KRISTO ILI UISHI*

*Prophet Jacob Opull Zacharia*
*PVIC KWIMBA – MWANZA*
+255(0)743765475
jacobopull@gmail.com
pvictz19@gmail.com

Bwana Yesu asifiwe wapendwa katika Bwana,
Nawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo.

Napenda nisime nawe kidogo juu somo hilk *Mvae Yesu ili uishi*

Kuvaa kitu ni kufunika mwili au sehemu ya mwili kwa kitu hicho, mfano onapo vaa nguo unafunika mwili ili usiwe uchi, unapo vaa soksi unafunika mkuu usiwe uchi.

Katika maisha yetu ya Kiroho vilevile kuna wakati tunakuwa uchi na kujawa na aibu ya kiroho inayopelekea kutokuwa na ujasiri hata wa kusimama mbele ya watu.

Uchi wa kiroho husababishwa na kukosekana kwa uwepo wa Mungu, yaani kutofunikwa na Roho mtakatifu.

Roho mtakatifu hutupa ujasiri wa kunena neno la Mungu kwa ujasiri, na ili tuwe na Roho mtakatifu kazima kwanza tukubali kumookea Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yetu yaani *Tumvae Kristo*

*WAGAKATIA 3:26-29*
*26Kwa kuwa ninyi nyote mmkuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu . 27 Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo *mmemvaa Kristo.* 28 Hapana Myahudi wala Myunani. Hapana mtumwa wala huru. Hapana mtu mume waka mtu mke. Maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. 29 Na kama ninyi ni wa Kristo, basi, mmekuwa uzao wa Ibrahimu, na warithi sawasawa na ahadi.

Katika mstari wa 27 Biblia inasema kuwa tuliobatizwa katika Kristo tumemvaa Kriso. Kama tumemvaa kristo basi Kristo amekuwa kinga yetu
Kristo amekuwa mtetezi wetu
Kama tumemvaa Kristo, Kristo amekuwa ngao yetu
Kama tumemvaa Kristo basi kristo amefanyika moonyaji wetu.

Maisha Yetu yanamtegemea Kristo kana vile mwili wako unavyoutegemea nguo uliyo vaa ili uoate joto na uukinge na maradhi, ndivyo maisha yetu ya Kiroho yanavyo muhitaji Yesu ili tupate joto la kiroho,
Ilitupate uzima wa milele ni lazima tumvae Kristo kwa kuvatizwa na Roho mtakatifu.

*WARUMI 13:12*
*Usiku umeendlea sana, mchana umekaribia, basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru.*

Biblia inatuambia kwamba tuyavue matendo ta giza na kuvaa silaha za nuru.
Ili tuwe na silaha za nuru lazima kwanza tumpokee Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yetu na kufanya bidii kuishi kuishi katika utakatifu.

Utakatifu huo unapatikana tu kwa kumvaa Kristo.

Kristo alijitoa kwa ajili ya dhambi zetu ili tukimuamini, tutafanyika kuwa watoto wa Mungu na tunakuwa na uzima wa milele *Yohana 3:16*

*Warumi:13.14*
*Bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili, hata kuwasha tamaa zake.*

Ili uishinde tamaa ta Mwili na vishawishi vyote vya hapa duniani na kuurithi uzima wa milele ni lazima umvae Kristo Yesu ili afunike maisha yako.

Ukimvaa Kristo utapata nguvu ya kusimama na kumshinda adui. Haijalishi vita vya aina gani vitainuka juu yako,
Watakaporusha mishale yao hayatakupata kwa sababu mishale yao itafika kwa Yekwanza na hivyo havitaweza kukudhuru.

Ili adui akushinde lazima kwanza amshinde Yesu uliyemvaa.

Haleluya
Yesu ni yote katika yote.
Yeye ni mtetezi, ni mfariji ni ngome imara, yeye ni adui wa adui zetu, yeye ni mtesi wa watesi wetu, yeye ni ushindi wetu.

Mpoke Bwana Yesu leo, mvae awe baraka na ushindi kwenye maisha yako, nawe utarithi uzima wa milele.

Barikiwa sana
Shalom.

Nikasikia sauti ikisema nami juu ya ugonjwa mbaya sana juu ya uso wa dunia. huu ni ugonjwa unaokausha damu mwilini.

unaweza kufuatilis hili zaido kwenye account yangu ya facebook kwa hiyo link hapo chini.

Amen

Shalom
Namshukuru Mungu kwa ajili ya hizi siku tatu za kuiombea taifa letu la Tanzania dhidi ya Virusi vya Corona (COVID-19) Nina imani Mungu amejibu maombi ya Watanzania na ukuta wa virusi vya Corona umeanguka kama vile ukuta wa yeriko ulivyo angushwa nabkelele za majeshi ya Israel.
Bilblia inatuhakikishia kwenye kitabu cha 2MAMBO YA NYAKATI 7:14 kuwa sisi watu tulioitwa kwa jina la Mungu (Wakristo) ikiwa tutajinyenyekeza mbele za Mungu na kutubu dhambi zetu, na kutafuta uso wa Mungu na kuziacha njia zetu mbaya, basi Mungu atasikia maombi yetu, naye atashuka na kutusamehe dhambi zetu na kuiponya nchi yetu.
Hivyo naamini maombi ya watanzania waliyoomba ndani ya siku hizi taku zimepata kibali mbele za Mungu na Mungu ametusamehe dhambi zetu na kuiponya nchi yetu dhidi ya COVID-19.
Zaidi ya yote tuzidi kumtegemea Mungu na kumsihi azidi kutuongaza kama taifa lake teule, na kumzidishia rais wetu Mh John Pombe Magufuli hekima ya kuiongoza taifa hili kwa Roho mtakatifu, na kuwa katika uwepo wa Mungu kila wakati.
Amen.
Prophet Jacob Opull Zacharia.
Prophetic voice International Church (PVIC)
KWIMBA – MWANZA TANZANIA
+255743765475
+255621213276

SHALOM SHALOM
Shetani ameweka mitego kila kona ili atunase tusirithi uzima wa milele, tumtafute Mungu kwa bidii na kudumu katika utakatifu, ili tuweze kumshinda shetani.

Ishi maisha ya toba kila wakati
Omba bila kukoma
Acha kutenda dhambi
Uwe na upendo kwa wengine
Acha kutumia bidhaa za shetani

Tafuta kuishi maisha matakatifu kila wakati ili uwe na ulinzi wa ukuta wa moto kutoka kwa Mungu.
Amen

PR JACOB ZACHARIA

Shalom

Let glory of our Mighty God covers you all days of your life in Jesus mighty name. Amen.

FANYA CHAGUZI SAHIHI KWA MUNGU.

RUTHU 1:14-18

Kuchagua ya kutenga kitu kimoja miongoni mwa vingine kulingana na umuhimu wa kitu hicho kwako .

Uchaguzi unaweza kuwa mzuri au mbaya kutokana na matokeo yatakayoletwa na kile ulichokichagua

Katika kitabu cha Ruthu 1:14-18 tunamwona mtu moja kutoka Bethlehemu ya Yuda aliyeitwa Elimeleki na mke wake aliyeitwa Naomi pamoja na watoto wake waeili Kilioni na Maloni.

Hawa watu wanne walikimbizwa Bethlehemu na njaa kali wakakimbilia katika nchi ya Moabu, wakakaa moabu hadi vijana hawa wawili wakaoa binti za Wamoabu.

Kilioni akamuoa Ruthu na Maloni akamuoa Orpa. Walikaa moabu kwa muda eElimeleki akafa,Naomi akabaki na watoto wake wawili na wakamwana lakini Biblia inasema walikaa Moabu kwa miaka Kumi Kilioni na Maloni nao wakafa, Naomi akabaki na machungu ya kumpoteza mume wake na watoto wake wawili katka nchi ya ugenini, akiwa katika hali hii ya ujane huku ameachwa na wakamwana ambao bado ni wadogo pia, aliwaza mambo mengi jinsi ya kuwasaidia hawa wakwana, mara akaoata habari kuwa Mungu ameibariki Bethlehemu na chakula kipo cha kutosha.

Naomi akachagua kurudi Bethlehemu, Ruthu na Orpas nao wakachagua kuongozana na Naomi kwenda bethlehehu kumbuka hawa na watu wa Moabu lakini wanaamua kacha nchi yao na kwenda na Naomi katika nchi yake. Ghafla naomi akashtuka akawaambia Hapana niacheni niende mwenyewe maana Mungi hajaniurumia, rudini nyumbani kwenu mkaolewe tena maana mimi nimekuwa mzee siwezi tena kuzaa. Biblia inatuambia kuwa Ruthu na Orpa walilia sana wakamwambia Naomi tutaongozana nawe, Lakini Naomi aliendelea kuwashawishi waachane naye aende meenyewe , ule ushaeishi ulimkatisha Orpa tamaa akaamua kuridi Kwa wazazi wake.

Katika safari ya wokovu kuna watu wenye imani kama ya Orpa wanasimama katika imani lakini wakiyumbishwa kidogo wanakata tamaa haraka na kurudi nyuma na wengine huacha kabisa wokovu. Lakini biblia inatuambia kuwa Ruthu alisimama kidete akwambia Naomi “Usinisihi ikuache nisifuatane nawe maana kila utakapoenda nitaenda, kila utakapo kaa nitakaa, utakapokufa nami ntazikwa hapo watu wako watakuwa watu wangu….

Hebu leo chukua hatua ya imani kama iliyochukua Ruthu ya kuambatana na Naomi kila mahali uambatane na Mungu. Changua leo kutembea na Mungu matatizo yako yote yatakoma kwa Jina la Yesu. Fanya chaguzi sasahihi sasa umwone Mungu atakavyokupigania na kukuvusha katika Magumu yote . Hebu chukua hatua leo na Mungu akubariki.

Ev Jacob Opull Zacharia.

GPH-MINISTRY

Welcome for the online prayer though phone call and Whatsapp call, you can the numbers above

@Ev Jacob Opull Zacharia.